Lên trên
Image Slider
This is an example of a HTML caption with a link.

Đối tượng nào phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Theo Nghị định 30/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 của Chính Phủ quy định về chế độ bảo hiểm bắt buộc. Các đối tượng nằm trong danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ bắt buộc phải tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại các công ty bảo hiểm trên thị trường.
Chế tài xử phạt các đối tượng này nếu không tham gia bảo hiểm là từ phạt tiền cho đến tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động.

Danh mục các cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ được quy định tại Phụ lục 1 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ như sau:

LUẬT PCCC (số 27/2001/QH10 ngày 29-6-2001)

Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và đề cao trách nhiệm của toàn dân đối với hoạt động phòng cháy và chữa cháy; bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội;
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Luật này quy định về PCCC.
 

phân cấp thẩm duyệt về PCCC giữa các cơ quan

Theo khoản 5, mục IV Thông tư số 04/2004/TT-BCA của Bộ Công an quy định phân cấp thẩm duyệt về PCCC như sau:

Quy định mới về PCCC

Văn bản mà bạn nói đến là Nghị định 46/2012/NĐ-CP ban hành ngày 22/5/2012 và có hiệu lực áp dụng từ ngày 15/7/2012. Bạn chú ý là nó không phải thay thế Nghị định 35/2003/NĐ-CP mà chỉ là sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 35/2003/NĐ-CP thôi nhé.

Một số điểm sửa đổi, bổ sung lớn của Nghị định 46/2012/NĐ-CP so với Nghị định 35/2003/NĐ-CP như sau:

Xem Thêm
LIÊN HỆ : - HOTLINE: - Mr.Văn Quý -