Lên trên
Image Slider
This is an example of a HTML caption with a link.
Cán bộ nhân viên công ty
 
 
TT
 
Chuyên môn
 
Số lượng
 
Kinh nghiệm>5 năm
 
Kinh nghiệm>10 năm
 
Kinh nghiệm>15 năm
1 2 3 4 5 6
1 Cử nhân kinh tế 2 2    
 
 
2
 
Cử nhân PCCC
 
2
 
1
 
1
 
 
3
 
Kỹ sư điện
 
3
 
2
 
1
1
 
4
 
Kỹ Điện tử viễn thông
1 1  
 
 
 
5
 
Kỹ sư nước
2  
2
 
 
 
6 Kỹ sư tin học 2 3    
 
7
Kỹ sư xây dựng 1 1    
Biểu khai năng lực công nhân
tt Chuyên môn Số lượng bậc 3/7  
bậc 4/7
 
bậc 5/7 bậc 6-7/7
1 2 3 4 5 6 7
1 Công nhân điện 9 6   2 1
7 Điện tử 4 2   2  
8 Công nhân nước 16 15   5 1
9 Thợ hàn 6 2   2 2
10 Bảo vệ 2        
11 Lao động phổ thống 10        
 
 
Xem Thêm
LIÊN HỆ : - HOTLINE: - Mr.Văn Quý -